-->

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ТӨРЛӨӨР ХАЙХ

1200+

Агентууд

70+

Оффисууд

170,000+

Жагсаалт

ШИНЭ МЭДЭЭ

remax.mn

RE/MAX Mongolia бүс 2023 оныг “LET’S LEVEL UP” жил болгон зарлаж буйтай холбогдуулан нийт брокер эзэмшигч, гүйцэтгэх захирлуудыг өөрийгөө, брокер оффисоо, бизнесээ дараагийн түвшинд гаргахад туслах “Моментум сургалт”-аар энэ оны зорилгыг биелүүлэх хамтдаа тэмүүлэх урам зориг авсан нийт 120 брокер эзэмшигч, гүйцэтгэх захирлуудыг хамарсан сургалт амжилттай боллоо.

RE/MAX Mongolia бүс 2023 оныг “LET’S LEVEL UP” жил болгон зарлаж буйтай холбогдуулан нийт брокер эзэмшигч, гүйцэтгэх захирлуудыг өөрийгөө, брокер оффисоо, бизнесээ дараагийн түвшинд гаргахад туслах “Моментум сургалт”-аар энэ оны зорилгыг биелүүлэх хамтдаа тэмүүлэх урам зориг авсан нийт 120 брокер эзэмшигч, гүйцэтгэх захирлуудыг хамарсан сургалт амжилттай боллоо.
RE/MAX Mongolia бүс 2023 оныг “LET’S LEVEL UP” жил болгон зарлаж буйтай холбогдуулан нийт брокер эзэмшигч, гүйцэтгэх захирлуудыг өөрийгөө, брокер оффисоо, бизнесээ дараагийн түвшинд гаргахад туслах “Моментум сургалт”-аар энэ оны зорилгыг биелүүлэх хамтдаа тэмүүлэх урам зориг авсан нийт 120 брокер эзэмшигч, гүйцэтгэх захирлуудыг хамарсан сургалт амжилттай боллоо.
2023-02-01
remax.mn

2021 онд Канад улсад хийгдсэн хамгийн том метаверс платформ нь 450 сая канад долларын үнэ бүхий виртуал газар байсан бөгөөд үүнтэй холбоотой хийгдсэн хамгийн тодотгох гүйлгээ гэхэд л ойролцоогоор 5.5 сая канад доллараар эцэслэгдсэн байдаг.

2021 онд Канад улсад хийгдсэн хамгийн том метаверс платформ нь 450 сая канад долларын үнэ бүхий виртуал газар байсан бөгөөд үүнтэй холбоотой хийгдсэн хамгийн тодотгох гүйлгээ гэхэд л ойролцоогоор 5.5 сая канад доллараар эцэслэгдсэн байдаг.
2021 онд Канад улсад хийгдсэн хамгийн том метаверс платформ нь 450 сая канад долларын үнэ бүхий виртуал газар байсан бөгөөд үүнтэй холбоотой хийгдсэн хамгийн тодотгох гүйлгээ гэхэд л ойролцоогоор 5.5 сая канад доллараар эцэслэгдсэн байдаг.
2022-12-14

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

ТАНСАГ ЗЭРЭГЛЭЛИЙН

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙГ ТАНД

ХАЙХ

Дэлхий даяар

Нэг дэлхий. Нэг хайлт.

ХАЙХ