Худалдан авагч болон түрээслэгч хайх!


Та өөрийн үл хөдлөх хөрөнгийг түргэн шуурхай борлуулахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл та доор байрлах хүснэгтэнд өөрийн үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллийг оруулсанаар таны үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авах боломжтой худалдан авагчидтай ажиллаж буй агентуудын мэдээлэл гарж ирэх ба та тухайн агентуудаас сонголт хийн хамтран ажиллах боломжтой. (Хайлтын хэсэгт өөрийн үл хөдлөх хөрөнгө байрлаж буй дүүргийн мэдээллийг монгол үсгээр оруулна уу. Жишээ : Баянгол) Дараах маягтанд та өөрийн үл хөдлөх хөрөнгийн байршил, үл хөдлөх хөрөнгийн төрөл болон өрөөний тоог оруулсанаар боломжит худалдан авагчдийг хайх боломжтой!
 

Боломжит үнэ

RE/MAX-агентад хандсанаар та өөрийн үл хөдлөх хөрөнгийг 
хамгийн боломжит үнээр худалдах болон түрээслэх боломжтой.

Мэргэжлийн зөвлөгөө

RE/MAX-ын агенттэй холбогдож үл хөдлөх хөрөнгийн
мэргэжлийн зөвлөгөө авах боломжтой

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ

RE/MAX-ын мэргэжилийн агенттай холбогдон та өөрийн үл хөдлөх
хөрөнгөд үнэлгээ хийлгэх боломжтой!