RE/MAX MONGOLIA ЦОЛТОЙ АГЕНТУУДЫН КЛУБ


RE/MAX-ын агентууд тодорхой тооны гүйлгээ хийж, шимтгэлийн болзол хангасан нөхцөлд цол ахиж, брокер оффистой хуваах шимтгэлийн хувийн хэмжээ нь 90% хүртэл өсдөг системтэй. RE/MAX брэндийн элч болсон эрхэм цолтой агентууд нийт агентийн 22 хувийг эзэлдэг хэдий ч бүсийн борлуулалтын 32 хувийг бүрдүүлдэг чухал агентууд билээ.


Цолтой агентуудын клуб нь 2020 онд RE/MAX Mongolia төв оффисийн санаачлагаар үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд одоогийн байдлаар 239 гишүүдтэй ба клубын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт 5 гишүүдийн хамт үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Уг клубын 239 гишүүдийн:

 • - 177 нь Silver
 • - 42 нь Gold
 • - 15 нь Platinum
 • - 5 нь Diamond

ЗОРИЛГО

RE/MAX брэндийн нэг дор үйл ажиллагаа явуулдаг бүх Diamond, Platinum, Gold, Silver агентуудыг нэгтгэн уг клубыг байгуулж, клубын цолтой агентуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, бизнесийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах түүнчлэн нийгмийн оролцоо, манлайллыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж гишүүдийн нийтлэг эрх ашгийг илэрхийлэн Монгол улсын үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт төдийгүй дэлхийд нийт агентуудын дунд манлайллаар Монгол улсын нэрийг олон улсад таниулахад оршино.

E/MAX MONGOLIA ЦОЛТОЙ АГЕНТУУДЫН КЛУБ

ХЭРХЭН ГИШҮҮН БОЛОХ ВЭ?

Silver агентын цол хангах болзол:

 • 6 сараас дээш хугацаагаар ажилласан байх
 • Гүйлгээний тоо - 10
 • Шимтгэлийн орлого - 30 сая төгрөг
 • Silver цолоо нэг жил хадгалах

Gold агентын цол хангах болзол:

 • Silver цолоо нэг жил хадгалсан байх
 • Гүйлгээний тоо - 30
 • Шимтгэлийн орлого - 60 сая төгрөг
 • Gold цолоо нэг жил хадгалах

Platinum агентын цол хангах болзол:

 • Gold цолоо нэг жил хадгалсан байх
 • Гүйлгээний тоо - 40
 • Шимтгэлийн орлого - 100 сая төгрөг
 • Platinum цолоо нэг жил хадгалах

Diamond агентын цол хангах болзол:

 • Platinum цолоо нэг жил хадгалсан байх
 • Гүйлгээний тоо - 50
 • Шимтгэлийн орлого - 150 сая төгрөг
 • Diamond цолоо хадгалах

Албан ёсоор агентынхаа гэрээг шинэчилж цолтой болсон тохиолдолд гишүүн болох эрх үүснэ.

Гишүүнчлэлийн 1 жилийн төлбөр 100,000 төгрөг шилжүүлж pgs@remax.mn хаяг руу гишүүнчлэлийн хүсэлтээ илгээнэ. 


ГИШҮҮН БОЛСНООР ҮҮСЭХ ДАВУУ ТАЛУУД

- RE/MAX Mongolia бүсийн арга хэмжээнүүдэд ажиллах хугацаандаа үнэ төлбөргүй оролцох

- REALTOR гишүүнчлэлийн төлбөр - 1 жил

- Сургагч багшаар ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх

- Цолтой агентуудад зориулсан сургалтанд нэг удаа үнэгүй хамрагдах

- Маркетинг, идэвхижүүлэлтийн үйл ажиллагаанд дэмжиж ажиллах, хамруулах