Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн 2023 оны тойм


Үл хөдлөх хөрөнгө гэдэг хүмүүсийн амьдралын анхдагч хэрэгцээнүүдийн нэг бөгөөд цаг хугацаа өнгөрөх үнэ цэн өгөөжөө өгч таны хөрөнгийн баталгаа болж байдаг голлох хүчин зүйлсүүдийн нэг билээ. Энэхүү нийтлэлийг уншиж буй танд ч бас үл хөдлөх хөрөнгийн ямар нэг хэрэгцээ шаардлага үүссэн байгаа гэхэд эргэлзэхгүй байна. Тиймээс та эдийн засгийн томоохон хөдөлгөгч хүч болох үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн талаар илүү сайн ойлголт мэдээлэлтэй байх тусам илүү ухаалаг шийдвэр гаргах боломжтой болох болно. 

 

2023 оны 3-р улирлын байдлаар Монгол улсад үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын үйлчилгээ эрхлэх  тусгай зөвшөөрөлтэй 314 үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагууд нь 1,287 агент, 328 брокертойгоор үйл ажиллагаа эрхэлж буйг энэ салбарын зохицуулагч Санхүүгийн Зохицуулах Хороо мэдээллээ. 

 

Нэрлэсэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) 2023 оны эхний хагас жилийн урьдчилсан гүйцэтгэлээр 30.5 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх оноос 30.6 хувиар өсөлт үзүүлэв. Эдийн засгийн өсөлтөд хөдөө аж ахуйгаас бусад салбарууд эерэг нөлөө үзүүллээ. Тухайлбал, уул уурхайн салбар 45.2 хувиар, бөөний болон жижиглэн худалдааны салбар 6.6 хувиар, үйлчилгээний салбар 7.4 хувиар, тэр дундаа тээврийн салбар 74.0 хувиар тэлсэн нь эдийн засгийн нийт өсөлтийг голлон дэмжсэн байна. 


Орон сууцны үнэ өмнөх онтой харьцуулахад 9.0 хувиар өсжээ 2023 оны 11 дүгээр сарын байдлаар, Улаанбаатар хотод орон сууцны үнэ өмнөх оны мөн үеэс 9.0 хувиар, өмнөх сараас 1.5 хувиар өссөн байна. 
2023 оны 11 дүгээр сард шинэ орон сууцны 1 метр квадрат талбайн дундаж үнэ 4.04 сая төгрөг болж, Хан-Уул дүүрэгт хамгийн өндөр буюу 4.31 сая төгрөгийн үнэтэй байна.
 
2023 оны 11 дүгээр сард хуучин орон сууцны 1 метр квадрат талбайн дундаж үнэ 3.58 сая төгрөг болж, Сүхбаатардүүрэгт хамгийн өндөр буюу 4.21 сая төгрөгийн үнэтэй байна.