Эзэмших, өмчлөх зөвшөөрөлтэй газраа цахимд бүртүүлээгүй бол таныг газаргүй гэж үзнэ.

Газартай холбоотой бүх мэдээллийг нэгдсэн системд бүртгэн цахимжуулах ажлын хүрээнд Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас иргэд болон албан байгууллагууд ашиглах, өмчлөх эрхийн зөвшөөрөлтэй газраа цахим бүртгэлд оруулахыг уриалж байна. Газар эзэмших болон өмчлөх эрхийн гэрчилгээ авсан иргэн, ААН-үүд egazar.gov.mn цахим хуудсанд нэвтэрч өөрийн нэр дээрх газрын мэдээллийг харах боломжтой бөгөөд хэрэв уг хуудсанд таны гэрчилгээтэй газрын мэдээлэл ороогүй байвал харьяа дүүргийнхээ Газар зохион байгуулалтын албанд хандан цахим бүртгэлд хамрагдах шаардлагатай.

Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас 2022 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс тавдугаар сарын 31-ний хооронд газраа цахим бүртгэлд бүртгүүлэхийг уриалсан. Гэвч Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас дээрх хугацааг 2022 оны арванхоёрдугаар сарын 31-нийг хүртэл сунгажээ.

Хэрэв та арванхоёрдугаар сарын 31-ний дотор өөрийн өмчлөх, эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй газрыг цахим бүртгэлд бүртгүүлэхгүй бол таныг газаргүй гэж үзнэ хэмээн Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албаны Дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн Э.Дуламсүрэн анхааруулав.

Та 2019 оноос өмнө газар эзэмших болон өмчлөх хэлбэрээр авсан бол уг газраа цахимд бүртгүүлсэн эсэхийг шалгаарай. Egazar.gov.mn сайтад хандвал таны өмчлөх, эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй газрын мэдээлэл гарах бөгөөд та газрынхаа гэрчилгээ, кадастрын зургийг цахимаар нэвтрэн хэвлэж авах боломжтой юм.

Эх сурвалж: GOGO.mn