ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАГЧ БОЛОН ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН ХҮЛЭЭЛТҮҮД ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙНА - 2023 ОНЫ RE/MAX ИРЭЭДҮЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАНГААС


АНУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд юу эрэлттэй байгаа вэ? Тус тайлангаас уншина уу. Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл байнгын эргэлтэд байдаг бөгөөд сүүлийн хэдэн жил орон сууцны үнэ, хэрэглээний эрэлт, ипотекийн зээлийн хүү өөрчлөгдсөн нь үүнд ихээхэн нөлөө үзүүлж байна. АНУ-д орон сууц өмчлөх байдал үргэлжлэн хөгжиж, эдийн засгийн хүчин зүйлүүд орон сууц худалдан авагчид болон худалдагчдын тэргүүлэх чиглэлийг тохируулж байна.

Тийм ч учраас 2023 оны RE/MAX ирээдүйн үл хөдлөх хөрөнгийн тайлан нь зах зээлийг тал бүрээс нь судлан танд хүргэж байна.

RE/MAX-ийн ерөнхийлөгч ба гүйцэтгэх захирал Ник Бэйлигийн хэлснээр "Хэрэглэгчийн чиг хандлага, орон сууц худалдан авах, худалдах эсвэл өмчлөх мэргэжлийн стратегийн талаарх цогц, өнөөгийн дүн шинжилгээ" нь ирэх онуудад АНУ-ын үл хөдлөх хөрөнгө болон орон сууцыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн соёлын нөхцөл, нөлөө бүхий чиг хандлагыг судлахад оршино.

Чанарын болон тоон мэдээлэл нь үл хөдлөх хөрөнгийн хэрэглэгчдийн одоогийн мэдрэмжийг илэрхийлэх, худалдан авах- худалдах чиг хандлага хаашаа чиглэж байгааг харуулахад тусалдаг.

"Сүүлийн хэдэн жилийн үйл явдлууд орон сууц худалдан авагчдыг орон сууц нь тэдэнд ямар давуу тал санал болгох талаар илүү эргэцүүлэн бодоход хүргэсэн" хэмээн Бэйли хэлэв. "Орон сууц худалдан авах нь хүний амьдралынхаа туршид хийх хамгийн том худалдан авалтын нэг юм. Худалдан авагчдын хувьд худалдан авах гэж буй орон сууцдаа яг ямар шаардлага тавих хэрэгтэй талаар тодорхой ойлголттой болсон байх хэрэгтэй тул үл хөдлөх хөрөнгийн мэргэжилтнүүд танд тусалж чадах оновчтой хүмүүс юм."

АНУ-ын хэрэглэгчдийн дийлэнх нь үл хөдлөх хөрөнгийн төлөөлөгч сонгоход итгэлцэл хамгийн чухал хүчин зүйл гэж үзэж байна

Ямар ч зах зээлд үл хөдлөх хөрөнгийн хэрэглэгчид итгэмжлэгдсэн мэргэжилтний туршлага, чиглүүлгийг хайн эрэлхийлдэг. Мөн энэ эрэлхийлэл нь улам бүр нэмэгдэж байгаа нь 2022 оны мэдээллээс бид харж болно.

Судалгаанд оролцогчдын 54% нь сүүлийн 12 сарын хугацаанд үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагчийг сонгоход итгэлцэл, танил тал нь илүү чухал хүчин зүйл болсон гэж үзэж байна.

Худалдан авагчид төлөөлөгчөөсөө арай өөр зүйлсийг мөн хүсдэг. Америкийн орон сууц худалдан авагчдын 48% нь жагсаалтын талаар судлахын тулд төлөөлөгчийн тусламж авахыг хүсдэг гэжээ. Тэд мөн үл хөдлөх хөрөнгийн хамгийн сайн чанарыг тодорхойлох, мөн хамгийн ухаалаг засвар, шинэчлэлтийг тодорхойлоход туслахыг зуучлагчдаасаа хүсдэг байна.

Нөгөө талаар худалдагчид өөр хүсэлтэй байдаг – зуучлагчдын 52% нь орон сууцны үнэ тогтооход туслах агент хайж байдаг ба борлуулалтын үйл явцыг бүхэлд нь ойлгоход туслах агентыг мөн онцгой үнэлдэг.

"

Олон худалдан авагчид үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах аялал нь бодит байдал дээр тэдний төсөөлж байснаас хамаагүй илүү төвөгтэй болохыг ойлгодог. Үл хөдлөх хөрөнгийн агентууд хамаагүй туршлагатай, хөрсөн дээр буусан зөвлөгөөнүүдийг худалдан авагч, худалдагчдад санал болгодог юм.

THE 2023 RE/MAX FUTURE OF REAL ESTATE REPORT

Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авагч, худалдагч хоёрын аль алиных нь үүднээс авч үзэхэд, агентууд нь тэдний худалдан авалтын процессын тулгуур, мөн тэдний сэтгэл амар байх байдлыг хангагч юм.

Өнөөдөр урьд урьдынхаас илүүтэйгээр хэрэглэгчид байрныхаа хайлтыг онлайнаар хийж байна. Хэдийгээр хүртээмжтэй өргөн чөлөөтэй ч энэ арга нь хүлээлтийг хэт нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдийг хэт олон сонголтоор хангах бөгөөд ихэнх нь тийм ч оновчтой биш байдаг.

“Зарим хүмүүс онлайнаар олсон зүйлээ өөрт хэрэгтэй зүйл рүүгээ бодитоор шүүж хувиргах шаардлагатай болж хүлээлтээ үүдэнд нь үлдээхээс өөр аргагүйд хүрдэг. Ийм олон хүний үл хөдлөх хөрөнгийн эрлийн аяллынх нь бодит байдал нь тэдний төсөөлж байснаас хамаагүй илүү төвөгтэй болохыг олж мэддэг” гэж тайланд дурджээ." Үл хөдлөх хөрөнгийн агентууд хамаагүй туршлагатай, хөрсөн дээр буусан зөвлөгөөнүүдийг худалдан авагч, худалдагчдад санал болгодог юм."

Дотоодын зах зээлийн талаарх мэдлэгтэй үл хөдлөх хөрөнгийн мэргэжилтэнтэй ажиллахын нэг чухал давуу тал бол нарийн төвөгтэй үйл явцын талаар танаас илүү ойлголттой байдаг. Судалгаанд хамрагдсан Америкийн хэрэглэгчдийн 40% нь үл хөдлөх хөрөнгийн нэр томьёог орон сууц өмчлөхөд бэрхшээл болж буй гол хүчин зүйл гэж үздэг хэмээн тайланд дурджээ. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагч нь тэдний худалдан авалт, борлуулалтын замыг хөтлөхөд нь тусалсаар байдаг.

АНУ-ын хэрэглэгчдийн тал хувь нь эдийн засгийн тодорхойгүй байдлыг 2022 онд үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөхөд саад болж байна гэж үзэж байна.

Эдийн засаг өөрчлөгдөхөд үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөгчдийн шаардлагууд даган өөрчлөгддөг. Энэхүү тайланд орон сууцны эзэд орон сууц өмчилж буй байдал нь өөрсдийн амжилтын илэрхийлэл гэж үзэх нь нэмэгдэж байгааг онцолсон ч одоогийн орон сууц худалдаж авахаар төлөвлөж буй хүмүүс хэрэгцээгээ нэн тэргүүнд шаардлагатай болж байна. Эцсийн эцэст, америкчуудын 50% нь эдийн засгийн тодорхойгүй байдал нь 2022 онд үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөхөд гол саад болсон гэж үзэж байна.

Тус тайланд орон сууц худалдан авахаар бэлдэж буй хэрэглэгчдийн хувьд санхүүгийн бэлэн байдал нь харилцааны байдлаас хоёр дахин чухал болохыг дурджээ. Уламжлалыг эвдэж буй хүчин зүйл бол илүү олон хүмүүс тогтвортой орон сууцыг хааж, өмч хөрөнгө босгохын тулд найз нөхөд эсвэл гэр бүлийн гишүүнтэйгээ хамтран худалдан авах гэх мэт орон сууц өмчлөх өөр замыг эрэлхийлж байна.

Эдийн засгийн тодорхойгүй байдал гэдэг нь орон сууц худалдан авч буй хүмүүсийг удаан чанартай эдэлгээтэй эсвэл "Ирээдүйд найдвартай" байр хайж байгаа гэдгийн илэрхийлж байгаа юм.

GEN Z үеийн худалдан авагчид хуучин нийтийн байрнаас илүү ухаалаг (78%), шинэ бүтээн байгуулалттай (77%), чанартай барилгыг (81%) илүү сонирхдож байна.

"Үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах нь хувь хүний амьдралынхаа туршид хийж чадах хамгийн том хөрөнгө оруулалтын нэг гэж тооцогддог тул хүмүүс үүнийг зөв хийхийг хүсдэг нь гайхах зүйл биш юм. Энэ нь байшингийн урт наслалт, тэсвэрлэх чадвар, түүнчлэн бүтэц нь хэр сайн, уур амьсгалд тэсвэртэй эсвэл цаг агаарт тэсвэртэй болохыг харгалзан үзэх юм "гэж тайланд дурджээ.

Үл хөдлөх хөрөнгийн бат бөх байдалд санаа зовниж буй энэхүү өсөлт нь үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдэд орон сууц өмчлөх үед санхүүгийн зөв шийдвэр гаргахад нь тусалдаг.

Ирээдүйн орон сууц худалдан авагчид мөнгөө хэмнэхийг эрэлхийлж буй нэг арга зам бол эрчим хүчний хэмнэлттэй систем юм. Уг тайланд дурдсанаар, Америкчуудын 73% нь орон сууц худалдан авахад эрчим хүчний халаалт нь чухал хүчин зүйл гэж үздэг бөгөөд 2020 онд энэ нь 60% -аар өссөн байна.

Эрчим хүчний хэмнэлт нь байшин доторх агаарын урсгалыг бодолцохтой адил энгийн бөгөөд өвлийн улиралд дулаан, зун нь сэрүүн байхыг л тодорхойлдог. Тиймээс америкчуудын 65% нь байшин худалдаж авахдаа барилгын насыг чухал хүчин зүйл гэж үздэг. Хуучин байшингууд түүх, дурсгалтай ч дулаалга гэх мэт зүйлсийг анхаарч үзэхгүй бол эрчим хүчний зардалд их мөнгө зарцуулна.

Тогтвортой байдал нь олон хэрэглэгчдийн анхаарлын төвд байдаг хэдий ч энэ нь ирээдүйн орон сууц худалдан авагчдын залуу үеийнхэнд онцгой чухал юм. Уг тайланд Z үнийн худалдан авагчид хуучин нийтийн байрнаас илүү ухаалаг функцүүд (78%), шинэ бүтээн байгуулалт (77%) болон тогтвортой материал (81%) зэргийг илүү сонирхож байгааг дурджээ.

Тухайлбал эрчим хүчний хэмнэлт, байнгын засвар үйлчилгээний мэдлэгийг дээшлүүлэх нь өнөөгийн орон сууц худалдан авагчид болон орон сууцны эздийн ирээдүйд баталгаатай үл хөдлөх хөрөнгийг бий болгох гол хүчин зүйлүүд юм.

2023 оны ирээдүйн RE/MAX үл хөдлөх хөрөнгийн тайланг Camp + King бүтээлч агентлаг болон соёлын судалгааны түнш Canvas8-тай хамтран бүтээв.