ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛИЙН ТОГТОЛЦОО: ОЛОН УЛСЫН ХАРЬЦУУЛАЛТЭх сурвалж: www.mongolbank.mn