Шинэ мэдээ

09 Аравдугаар сар 2019 remax.mn

“Үнэлгээ”-ний уламжлалт тодорхойлолт нь ямар нэгэн зүйл бусад зүйлийг эсвэл үйлчлэл солилцоход ноѐрхдог хүч юм. Харин өргөн хүрээнд тайлбарлавал үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ, зах зээлийн үнэлгээ, даатгалын үнэлгээ, үнэлсэн өртөг, өр төлөлтийн үнэлгээ болон өөрчлөлтийн үнэлгээ зэрэг олон төрлийн үнэлгээ байдаг.

“Үнэлгээ”-ний уламжлалт тодорхойлолт нь ямар нэгэн зүйл бусад зүйлийг эсвэл үйлчлэл солилцоход ноѐрхдог хүч юм. Харин өргөн хүрээнд тайлбарлавал үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ, зах зээлийн үнэлгээ, даатгалын үнэлгээ, үнэлсэн өртөг, өр төлөлтийн үнэлгээ болон өөрчлөлтийн үнэлгээ зэрэг олон төрлийн үнэлгээ байдаг.

“Үнэлгээ”-ний уламжлалт тодорхойлолт нь ямар нэгэн зүйл бусад зүйлийг эсвэл үйлчлэл солилцоход ноѐрхдог хүч юм. Харин өргөн хүрээнд тайлбарлавал үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ, зах зээлийн үнэлгээ, даатгалын үнэлгээ, үнэлсэн өртөг, өр төлөлтийн үнэлгээ болон өөрчлөлтийн үнэлгээ зэрэг олон төрлийн үнэлгээ байдаг.

МАНЛАЙЛАГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛ


RE/MAX Mongolia бүсийн шилдэг брокер эзэмшигч болон агентуудын сэтгэгдэл

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

БИД ТАНЫГ АМЖИЛТАНД ХҮРЭХ БОЛОМЖООР ХАНГАНА

RE/MAX-тай хамтран ажилласнаар танд дараах боломжууд нээгдэх болно


ӨСӨЖ БУЙ ҮР ДҮНГҮҮД

АгентуудБрокер оффисИдэвхтэй листингБорлуулагдсан листинг
ТА БИДЭНТЭЙ НЭГДЭХЭД БЭЛЭН ҮҮ?

RE/MAX Mongolia гэр бүлийн гишүүн болж өөрийн оффисийг үүсгэх.

Өөрийн хувийн бизнесийг үүсгэж RE/MAX-тай хамтран ажиллах.

RE/MAX-т нэгдсэнээр та өөрийн хувийн бизнесийг эхлүүлэх боломжтой.

Хамтран ажиллах